Tin tức

Vệ sinh và bảo quản máy rửa bát

Ngày cập nhật: 03/30/2017

Của bền tại người. Máy rửa bát muốn sử dụng lâu, bền người sử dụng nên định kì kiểm tra, vệ sinh máy rửa bát.

     Kimtraxemcáccánhtayphuncóbmdumhaycặnvôikhông.Nếucó,hãynp chttyravàovàkhiđộngmáyvimcnhitđracaonhtmàkhôngcầncóđdùng ntrong.Chỉsửdngcácchttyrachuyêndngđưcthiếtkếchomáyrat.

     Cađóngmphiluônđưcgigìnschs.Hãylaunóbngmtmiếnvimcùngvi mtchútnưcrachén

     Nếukhôngsdngmáytrongmtthigiandài,hãyhécađngănchnshìnhthành mùi khóchịubêntrongmáy

     Khôngđưcsửdụnghơi nưcđvệsinhlàmsạch máy.Nhàsnxuấtsẽkhôngchutrách

 

nhimvi bấtkhưhi nàodonguyênnhânnày

 

     Thưngxuyênlauchùiphíatrưc,trênvimtmiếngvimngvàmtctnưcra chén

     Khôngsdngmiếngxphaybtbinvibmtthôráphoccácchttycótínhăn

 

mònvìcngsgâyxưcb mặtsảnphm

 

     Snphmđưclàmbngchtliuthépkhôngg.Vìvyđngănchnsănmònnày, khôngđưcphépsửdngkhănlônghayraschnhiulầntrưckhi sdụnglầnđầutiên

     Tuytđối khôngđưcsửdngchttyracóchaclo

 

     Kimtramcmui tái sinhvànướctrxthưngxuyênvàbsungkhi cầnthiết

 

     Vệsinhblc:

 

-     Hthngblcbaogm:Blcthô,blctinhvàbvilc.Cầnkimtrablcthưng xuyênsaumi chutrìnhra

-     Tháoốnglchìnhtrvàđưa rakhi hthnglcnhưhình minhhọa:


 

-     Raschcácchấtcặnbãcótrongblc

 

-     Sauđólpli vàohthnglc.Lưchiumũitênngưcnhausaukhi đónghthnglc

 

     Vệsinhcáccánhtayphun:

 

-     Cnvôihaychnhimcótrongnướcracóthgâycảntrvòiphunvàvòngbitrên cáccánhtayphuns23và25

-     Kimtracáclphunnưctrêncánhtayphunxemcóbtckhông

 

-     Tháocánhtayphuntrên( s23)vàdưi (s25)ra.Xemhìnhnh

 

 

 

-     Raschcáccánhtayphunsauđólpli

Gửi phản hồi

Đang tải...